Nom Carrec Partit
Francesc Barbero EscrivàBatlle/
Lara Bertran López de los Mozos1a Tinença de Batllia /
Caco Casals Rodes2a Tinença de Batllia/
Gemma Abelló Treig3a Tinença de Batllia/
Norma Pujol FarréRegidora - Portaveu de l'equip de Govern/
Vera Llombart SanjuanRegidora/
Pau Guiu RofesRegidor/
Xavier Sabaté IbarzRegidor/
Josep Solé RojalsRegidor/
Núria Rius BargallóRegidora/
Carme Rosich PruneraRegidora/