SUSPENSIÓ DEL CALENDARI FISCAL DE TRIBUTS MUNICIPALS PEL CORONAVIRUS

La Diputació de Tarragona ha modificat el calendari de pagament de tributs a través de BASE per alleugerir la càrrega econòmica a la ciutadania davant la crisi del Coronavirus.
El decret de la Diputació de Tarragona resol suspendre els períodes d’ingrés inclosos al ‘Calendari Fiscal de 2020’ dels ingressos dels municipis, que com Flix, tenen delegada a favor de BASE la recaptació dels seus impostos i taxes.
Pel que fa al municipi de Flix, el primer termini afectat per la mesura és el de pagament de l’Impost sobre Vehicles de Transmissiò Mecànica (IVTM), previst per iniciar-se el 29/3/20, el qual queda ajornat.