Aquest es el calendari de pagaments per al 2017

Concepte Període Dates de cobrament
600 IMP. VEHICLES TRAC. MEC 1 31/03/2017 – 31/05/2017
500 IBI URBANA 1 28/04/2017 – 30/06/2017
501 IBI RÚSTICA 1 28/04/2017 – 30/06/2017
503 IBI CARACT. ESPECIALS 1 30/06/2017 – 31/08/2017
010 IAE 1 28/07/2017 – 29/09/2017
100 TAXES-PREUS PÚBLICS 1 28/07/2017 – 29/09/2017

 

Concepte Període consum Període proposat
800 SUBMIN. AIGUA 01/01/2017 – 31/12/2017 31/08/2017 – 31/12/2017