Convocatòria de les subvencions a les finques rústiques del terme de Flix afectades per l’incendi forestal del 26 de juny 2019 – Convocatòria 2023

Convocatòria de les subvencions a les finques rústiques del terme de Flix afectades per l’incendi forestal del 26 de juny 2019 – Convocatòria 2022

Sol·licitud d’ajut individual municipal per a famílies amb infants i adolescents

Convocatòria de les subvencions a les finques rústiques del terme de Flix afectades per l’incendi forestal del 26 de juny 2019

Subvencions per a entitats esportives 2019 – Data de publicació a la pàgina web www.flix.cat: 3 d’abril de 2019

Subvencions de la Generalitat de Catalunya per a obres d’arranjament en l’interior d’habitatges per a persones grans 2018