Subvencions per a entitats esportives 2019 – Data de publicació a la pàgina web www.flix.cat: 3 d’abril de 2019

Subvencions de la Generalitat de Catalunya per a obres d’arranjament en l’interior d’habitatges per a persones grans 2018