Partit

Caco Casals Rodes

Posició: 2a Tinença de Batllia
Carrec: Esports - Governació

Retribucions

Periode Retribució bruta
Juliol 2019 650,00 €
Agost 2019 650,00 €