* Actes a partir del 15 de juny de 2019, cal accedir-hi seguint l’itinerari “AJUNTAMENT / Institució / Ple Municipal / Actes”

2019

Acta 01-19. Ple sessió extraordinària i urgent de 8 de gener
Acta 02-19. Ple de 31 de gener
Acta 03-19. Ple de 28 de març
Acta 04-19. Ple sessió extraordinària de 3 d’abril
Acta 05-19. Ple sessió extraordinària de 10 d’abril
Acta 06-19. Ple sessió extraordinària de 16 d’abril
Acta 07-19. Ple sessió extraordinària de 30 d’abril
Acta 08-19. Ple sessió extraordinària de 5 de juny
Acta 09-19. Ple sessió extraordinària de 11 de juny

2018

Acta 01-18. Ple de 30 de gener
Acta 02-18. Ple sessió extraordinària i urgent de 4 de febrer
Acta 03-18. Ple de 28 de febrer
Acta 04-18. Ple de 28 de març
Acta 05-18. Ple extraordinari de 10 d’abril
Acta 06-18. Ple extraordinari i urgent de 8 de maig
Acta 07-18. Ple extraordinari de 31 de maig
Acta 08-18. Ple de 27 de juny
Acta 09-18. Ple extraordinari i urgent de 31 de juliol
Acta 10-18. Ple de 28 de setembre
Acta 11-18. Ple extraordinari de 21 d’octubre
Acta 12-18. Ple de 28 de novembre
Acta 13-18. Ple extraordinari de 28 de desembre

2017

Acta 01-17. Ple sessió de 31 de gener
Acta 02-17. Ple sessió de 10 de març
Acta 03-17. Ple sessió de 28 d’abril
Acta 04-17. Ple sessió extraordinària de 26 de maig
Acta 05-17. Ple sessió de 27 de juny
Acta 06-17. Ple sessió extraordinària de 19 juliol
Acta 07-17. Ple sessió  de 19 de setembre
Acta 08-17. Ple sessió extraordinària de 24 d’octubre
Acta 09-17. Ple sessió extraordinària de 23 de novembre
Acta 10-17. Ple sessió de 30 de novembre
Acta 11-17. Ple sessió de 29 de desembre

2016

Acta 01-16. Ple sessió de 26 de gener
Acta 02-16. Ple sessió extraordinària de 29 de febrer
Acta 03-16. Ple sessió extraordinària de 22 de març
Acta 04-16. Ple sessió de 31 de març
Acta 05-16. Ple sessió de 12 de maig
Acta 06-16. Ple sessió extraordinària de 31 de maig
Acta 07-16. Ple sessió extraordinària i urgent de 9 de juny
Acta 08-16. Ple sessió de 14 de juliol
Acta 09-16. Ple sessió de 27 de setembre
Acta 10-16. Ple sessió extraordinària de 4 d’octubre
Acta 11-16. Ple sessió de 22 de novembre
Acta 12-16. Ple sessió extraordinària de 28 de desembre

2015

Acta 01-15. Ple sessió de 19 de febrer
Acta 02-15. Ple sessió de 25 de març
Acta 03-15. Ple sessió extraordinària de 27 d’abril
Acta 04-15. Ple sessió de 20 de maig
Acta 05-15. Ple sessió extraordinària de 10 de juny
Acta 06-15. Ple sessió extraordinària de constitució de 13 de juny
Acta 07-15. Ple sessió extraordinària i urgent de 25 de juny
Acta 08-15. Ple sessió de 16 de juliol
Acta 09-15. Ple sessió extraordinària de 31 d’agost
Acta 10-15. Ple sessió extraordinària de 2 de setembre
Acta 11-15. Ple sessió de 24 de setembre
Acta 12-15. Ple sessió extraordinària de 29 d’octubre
Acta 13-15. Ple sessió extraordinària de 23 de novembre
Acta 14-15. Ple sessió de 26 de novembre
Acta 15-15. Ple sessió extraordinària de 23 de desembre

2014

Acta 01-14. Ple sessió de 28 de gener
Acta 02-14. Ple sessió de 26 de febrer
Acta 03-14. Ple sessió del 20 de març
Acta 04-14. Ple sessió extraordinària del 29 d’abril
Acta 05-14. Ple sessió del 28 de maig
Acta 06-14. Ple sessió del 26 de juny
Acta 07-14. Ple sessió extraordinària i urgent del 2 de juliol
Acta 08-14. Ple sessió ordinària de l’1 d’agost
Acta 09-14. Ple sessió extraordinària i urgent del 22 de setembre
Acta 10-14. Ple sessió ordinària del 25 de setembre
Acta 11-14. Ple sessió ordinària del 28 d’octubre
Acta 12-14. Ple sessió ordinària del 26 de novembre
Acta 13-14. Ple sessió ordinària del 19 de desembre

2013

Acta 01-13. Ple sessió de 30 de gener
Acta 02-13. Ple sessió extradordinària i urgent de 21 de febrer
Acta 03-13. Ple sessió extraordinària i urgent de 7 i 8 de març
Acta 04-13. Ple sessió extraordinària i urgent de 23 de març
Acta 05-13. Ple sessió de 16 d’abril
Acta 06-13. Ple sessió extraordinària i urgent de 2 de maig
Acta 07-13. Ple sessió de 4 de juny
Acta 08-13. Ple sessió de 4 de juliol
Acta 09-13. Ple sessió d’1 d’agost
Acta 10-13. Ple sessió de 26 de setembre
Acta 11-13. Ple sessió de 5 de novembre
Acta 12-13. Ple sessió de 18 de desembre
Acta 13-13. Ple extraordinari i urgent de 31 de desembre

2012

Acta 01-12. Ple sessió del 31 de gener
Acta 02-12. Ple sessió extraordinària de l’1 de març
Acta 03-12. Ple sessió del 27 de març
Acta 04-12. Ple sessió extraordinària i urgent del 26 d’abril
Acta 05-12. Ple sessió extraordinària i urgent del 27 d’abril
Acta 06-12. Ple sessió del 29 de maig
Acta 07-12. Ple sessió del 24 de juliol
Acta 08-12. Ple sessió del 2 d’octubre
Acta 09-12. Ple sessió extraordinària i urgent del 15 de novembre
Acta 10-12. Ple sessió del 12 de desembre

2011

Acta 01-11. Ple sessió del 24 de gener
Acta 02-11. Ple sessió del 3 de març
Acta 03-11. Ple sessió del 28 de març
Acta 04-11. Ple sessió del 21 d’abril
Acta 05-11. Ple sessió extraordinària del 26 d’abril
Acta 06-11. Ple sessió extraordinària del 5 de maig
Acta 07-11. Ple sessió del 17 de maig
Acta 08-11. Ple sessió extraordinària i última del 8 de juny
Acta 09-11. Ple sessió extraordinària de constitució de l’11 de juny
Acta 10-11. Ple sessió extraordinària d’organització del 21 de juny
Acta 11-11. Ple sessió del 28 de juliol
Acta 12-11. Ple sessió extraordinària i urgent del 12 de setembre
Acta 13-11. Ple sessió del 29 de setembre
Acta 14-11. Ple sessió extraordinària del 14 d’octubre
Acta 15-11. Ple sessió extraordinària del 26 d’octubre
Acta 16-11. Ple sessió extraordinària i urgent del 23 de novembre
Acta 17-11. Ple sessió del 29 de novembre

2010

Acta 01-10. Ple sessió del 29 de gener
Acta 02-10. Ple sessió del 26 de febrer
Acta 03-10. Ple sessió del 26 de març
Acta 04-10. Ple sessió del 29 d’abril
Acta 05-10. Ple sessió del 31 de maig
Acta 06-10. Ple sessió del 15 de juny
Acta 07-10. Ple sessió del 13 de juliol
Acta 08-10. Ple sessió extraordinària del 23 de juliol
Acta 09-10. Ple sessió del 24 de setembre
Acta 10-10. Ple sessió del 26 d’octubre
Acta 11-10. Ple sessió extraordinària del 3 de novembre
Acta 12-10. Ple sessió del 29 de novembre
Acta 13-10. Ple sessió del 23 desembre

2009

Acta 01-09. Ple sessió del 27 de gener
Acta 02-09. Ple sessió del 6 de febrer
Acta 03-09. Ple sessió del 6 de març
Acta 04-09. Ple sessió del 9 d’abril
Acta 05-09. Ple sessió extraordinària de l’11 de maig
Acta 06-09. Ple sessió del 15 de maig
Acta 07-09. Ple sessió extraordinària del 2 de juny
Acta 08-09. Ple sessió del 15 de juny
Acta 09-09. Ple sessió extraordinària del 19 de juny
Acta 10-09. Ple sessió del 14 de juliol
Acta 11-09. Ple sessió extraordinària del 28 de juliol
Acta 12-09. Ple sessió extraordinària del 3 d’agost
Acta 13-09. Ple sessió extraordinària del 25 d’agost
Acta 14-09. Ple sessió extraordinària de l’1 de setembre
Acta 15-09. Ple sessió del 25 de setembre
Acta 16-09. Ple sessió del 30 d’octubre
Acta 17-09. Ple sessió del 20 de novembre
Acta 18-09. Ple sessió del 28 de desembre

2008

Acta 01-08. Ple sessió del 30 de gener
Acta 02-08. Ple sessió extraordinària del 13 de febrer
Acta 03-08. Ple sessió del 28 de febrer
Acta 04-08. Ple sessió del 25 de març
Acta 05-08. Ple sessió extraordinària del 28 d’abril
Acta 06-08. Ple sessió extraordinària del 14 de maig
Acta 07-08. Ple sessió del 5 de juny
Acta 08-08. Ple sessió extraordinària i urgent del 27 de juny
Acta 09-08. Ple sessió del 21 de juliol
Acta 10-08. Ple sessió del 9 de setembre
Acta 11-08. Ple sessió del 17 d’octubre
Acta 12-08. Ple sessió del 28 de novembre
Acta 13-08. Ple sessió del 19 de desembre

2007

Acta 06-07. Ple sessió extraordinària constitutiva del 16 de juny
Acta 07-07. Ple sessió extraordinària del 28 de juny
Acta 08-07. Ple sessió del 31 de juliol
Acta 09-07. Ple sessió del 25 de setembre
Acta 10-07. Ple sessió del 30 d’octubre
Acta 11-07. Ple sessió del 30 de novembre
Acta 12-07. Ple sessió extraordinària del 18 de desembre
Acta 13-07. Ple sessió del 27 de desembre