Oficines d’atenció al Ciutadà
Horari: de 9:00 h a 14:30h.
Tel. 977 410 153
e-mail: ajuntament@flix.cat