Oficines d’atenció al Ciutadà
Horari: de 8.30 h a 14.30h.
Tel. 977 410 153
e-mail: ajuntament@flix.cat