Oficines d’atenció al Ciutadà
Horari: de 9:00 h a 14:30h.
Tel. 977 410 153
e-mail: ajuntament@flix.cat

NOTA: El dia 14 d’agost l’horari d’atenció al públic serà de 8:00 a 12:00 h.