Notes de premsa i informació/actualització de la pàgina web

  • Josep Antoni Collazos Ribera

    • Tel. 977 41 01 53 – Extensió 1014

    • Adreça electrònica: arxiu@flix.cat

  • Maria Pena Costa

Protocol i agenda de l’Alcaldia

  • Dolors Martínez Agüera