Notes de premsa i informació/actualització de la pàgina web

  • Josep Antoni Collazos Ribera

  • Tel. 977 41 01 53 – Extensió 14

  • Adreça electrònica: arxiu@flix.cat

Protocol i agenda de l’Alcaldia

  • Dolors Martínez Agüera

  • Tel. 977 41 01 53 – Extensió 23

  • Adreça electrònica: dmartinez@flix.cat