Partit

Francesc Barbero Escrivà

Posició: Batlle
Carrec: Batllia - Promoció Econòmica - Memòria Històrica

Retribucions

Període Retribució bruta
Juliol 2019 1.730,00 €
Agost 2019 1.495,00 €
Setembre 2019 1.350,00 €
Octubre 2019 1.730,00 €
Novembre 2019 1.495,00 €
Desembre 2019 1.225,00 €
Gener 2020 1.650,00 €
Febrer 2020 1.525,00 €
Març 2020 1.200,00 €
Abril 2020 1.500,00 €