Partit

Francesc Barbero Escrivà

Posició: Batlle
Carrec: Batllia - Promoció Econòmica - Memòria Històrica

Retribucions

Període Retribució bruta
Juliol 2019 1.730,00 €
Agost 2019 1.495,00 €
Setembre 2019 1.350,00 €