2019

Octubre

Dipòsit Punta del Canó – Trihalometans – 08-10 / 15-10

Dipòsit Punta del Canó – 08-10 / 11-10

Font de Blanco – 08-10 / 11-10

Setembre

Dipòsit Punta del Canó – 10-09 / 24-09

Dipòsit Aubal – Trihalometans – 10-09 / 16-09

Lavabo CAP – 10-09 / 13-09

Agost

Font davant pista de tennis – 13-08 / 27-08

Dipòsit Punta del Canó – 13-08 / 16-08

Piscines – 13-08 / 16-08

Juliol

Dipòsit Comellarets – 22-07 / 25-07

Dipòsit Comellarets – Trihalometans – 22-07 / 25-07

Font plaça dels Peixos – 22-07 / 25-07

Font piscines – 22-07 / 25-07

Dipòsit Punta del Canó – 22-07 / 25-07

Juny

Dipòsit Punta del Canó – 13-06 / 17-06

Març

Dipòsit Comellarets – Trihalomentans – 29-03 / 01-04

Mercat Municipal – 29-03 / 01-04

Dipòsit Punta del Canó – 29-03 / 01-04

Febrer

Dipòsit Aubal – 20-02 / 04-03

Dipòsit Punta del Canó – 20-02 / 26-02

Gener

Dipòsit Aubal – 30-01 / 04-02

Dipòsit Aubal – Trihalomentans – 03-01 / 04-02

Dipòsit Punta del Canó – 30-01 / 04-02

Lavabo masculí Ajuntament – 30-01 / 04-02

2018

Desembre

Rentamans laboratori Farmàcia Amèlia Barbero – Trihalomentans – 07-12 / 24-12

Rentamans laboratori Farmàcia Amèlia Barbero – ACI – 07-12 / 24-12

Novembre

Dipòsit Aubal – Trihalometans – 07-11 / 27-11

Dipòsit Aubal – ACN-D – 07-11 / 27-11