Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Resolució de modificació de dates de constitució de tribunal procés estabilització personal laboral.

Publicat el 27-02-2024

Resolució de modificació de dates de constitució de tribunal procés estabilització personal laboral.

Expedient de segregació de finques de l'àrea privada de caça T-10204, titularitat de la Societat de Caçadors "El Faisà".

Publicat el 26-02-2024

Expedient de segregació de finques de l'àrea privada de caça T-10204, titularitat de la Societat de Caçadors "El Faisà".

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ