Actualment tenim aquests anuncis en exposició

Aprovació inicial ordenança regulació estètica edificació a la Colònia Fàbrica.

Publicat el 26-01-2022

Aprovació inicial ordenança regulació estètica edificació a la Colònia Fàbrica.

Modificació ordenança fiscal venda de ninxols.

Publicat el 26-01-2022

Modificació ordenança fiscal venda de ninxols.

Edicte aprovació plànol prevencióp incendis forestals.

Publicat el 25-01-2022

Edicte aprovació plànol prevencióp incendis forestals.

Projecte renovació paviment tram carrer Amassadora

Publicat el 24-01-2022

Projecte renovació paviment tram carrer Amassadora

Aprovació inicial pressupost general

Publicat el 18-01-2022

Aprovació inicial pressupost general

Edicte 1 aprovació expedient expropiació terrenys Arquebisbat

Publicat el 11-01-2022

Edicte 1 aprovació expedient expropiació terrenys Arquebisbat

ANAR AL E-TAULER PER MER INFORMACIÓ