La diversitat cultural a Flix

Commemoració 80è aniversari Final de la Batlla de l’Ebre