Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT)