Concurs-Oposició per una plaça de funcionari/funcionària interí/ina, categoria auxiliar administratiu vacant en plantilla de l’Ajuntament de Flix

Bases i convocatòria per l’ampliació de la borsa de treball existent mitjançant concurs oposició lliure, de diversos perfils per a les activitats de lleure infantil 2021 

Contractació temporal, mitjançant concurs de mèrits, de dos peons per a la Brigada Municipal per a l’any 2021

Procediment de selecció per a contractar dos places de personal de consergeria per la temporada de piscines 2021

Procediment de selecció per a contractar una plaça de monitor/a de natació de la Piscina Municipal per a la temportada 2021

Concurs de mèrits per a la borsa de treball existent per a vacants de monitors/es de menjadors escolars i/o acollida

Concurs-Oposició per a una plaça de professor/a de contrabaix i baix elèctric i de la formació de la corresponent borsa de treball

Concurs-Oposició per a una plaça de professor/a de guitarra clàssica i elèctrica i de la formació de la corresponent borsa de treball

Concurs-Oposició per a la creació d’una Borsa de treball de mestres i d’educadors/es infantils de l’Escola Bressol Municipal “Pam i Toc” de Flix

Procediment de selecció per a contractar dos places de taquiller/a per la temporada de piscines 2020

Bases i convocatòria per l’ampliació de la borsa de treball existent mitjançant concurs oposició lliure, de diversos perfils per a les activitats de lleure infantil 2020

Contractació temporal, mitjançant concurs oposició lliure, d’un/a professor/a de Llenguatge Musical i Piano, i formació de la corresponent borsa de treball per l’Escola Municipal de Música de Flix.

Concurs-oposició lliure, d’un/a director/a de lleure, un/a coordinador/a de campus, un/a monitor/a de lliure especialment qualificat/da i tres monitors/es de lleure, per a les activitats de lleure infantil que organitzi al llarg de l’any l’Ajuntament de Flix

Procediment de selecció per a contractar una plaça de monitor/a de natació de la Piscina Municipal per a la temportada 2019

Procediment de selecció per a contractar dos places de taquiller/taquillera per a la temporada de piscines 2019

Bases del Pla Municipal d’Ocupació i Formació Extraordinari de l’Ajuntament de Flix per a l’any 2019

Borsa de treball personal menjadors escolars i acollida 2019

Pla municipal d’ocupació i formació de l’Ajuntament de Flix per a l’any 2019

Borsa de treball personal menjadors escolars i acollida 2018

Concurs-oposició lliure plaça funcionari/ària interí/na, categoria Auxiliar Administratiu grup C2 i constitució borsa treball

Concurs-oposició promoció interna dos places d’administratiu, grup de classificació C1

Pla municipal d’ocupació i formació de l’Ajuntament de Flix per a l’any 2018

Contractació per màxima urgència d’un tècnic superior per a l’àrea d’Intervenció-Tresoreria

Contractació d’una plaça de monitor de natació de la Piscina Municipal per la temporada 2018

Contractació de dos places de taquiller/a de la Piscina Municipal per la temporada 2018

Convocatòria de vetlladors/es i un dinamitzador/a dins del Projecte de la Llei de Barris de l’Ajuntament de Flix, any 2018/2019

Bases i convocatòria per la contractació temporal, mitjançant concurs-oposició lliure, d’un professor de Llenguatge Musical i Piano, i formació de la corresponent borsa de treball per l’Escola Municipal de Música de Flix