Borsa de treball personal menjadors escolars i acollida

Concurs-oposició lliure plaça funcionari/ària interí/na, categoria Auxiliar Administratiu grup C2 i constitució borsa treball

Concurs-oposició promoció interna dos places d’administratiu, grup de classificació C1

Pla municipal d’ocupació i formació de l’Ajuntament de Flix per a l’any 2018

Contractació per màxima urgència d’un tècnic superior per a l’àrea d’Intervenció-Tresoreria

Contractació d’una plaça de monitor de natació de la Piscina Municipal per la temporada 2018

Contractació de dos places de taquiller/a de la Piscina Municipal per la temporada 2018

Convocatòria de vetlladors/es i un dinamitzador/a dins del Projecte de la Llei de Barris de l’Ajuntament de Flix, any 2018/2019

Bases i convocatòria per la contractació temporal, mitjançant concurs-oposició lliure, d’un professor de Llenguatge Musical i Piano, i formació de la corresponent borsa de treball per l’Escola Municipal de Música de Flix