Ajuntament de Flix

Des de fa unes setmanes ja es poden consultar a través d’Arxius en línia la reproducció digitalitzada de les fotografies de la col·lecció d’Amado Durbán López. Comprèn un total de 210 imatges totes elles fruit del recull efectuat per l’antic propietari, que es poden datar majoritàriament entre els anys 1942 i 1965, tot i que algunes podrien ser anteriors a aquest àmbit cronològic. Les fotografies van ser donades a l’Arxiu Municipal el 2006 pel fill del productor de la col·lecció, Joan Durbán Juny, a través de la mediació de la veïna de Flix Maria Dolors Rey Solé.

Amado Durbán López fou un dels encarregats a Flix de l’empresa de construcció Joan Miró Trepat.  Aquesta empresa barcelonina exercí la seva activitat a Flix entre 1942 i finals dels anys 70 (quan va fer fallida), principalment com a filial de la fàbrica electroquímica; de fet la seva seu social a Flix estava a la Colònia Fàbrica.

Com s’ha dit, les fotografies comprenen els anys 1942 i 1965. Majoritàriament hi trobem imatges de construcció d’edificis i plantes de la fàbrica electroquímica, especialment els edificis de les electròlisis II i III i la planta de fabricació de DDT, on hi participà l’empresa Juan Miró Trepat; així mateix pel que fa a la construcció de l’electròlisi III, hi ha un seguit de fotografies de visites de directius de l’electroquímica a l’obra (entre ells, el director que hi havia llavors, Oscar Kurz Hobert). També conté imatges de Flix, en especial de catifes de Corpus Christi, algunes relacionades amb la construcció de la central hidroelèctrica i l’embassament, i dos d’activitats a l’ermita del Remei, a més d’altres fotografies d’indrets no identificats.

Construcció de l’edifici de l’electròlisi II (1943)

Planta de producció de DDT (1944).

Visita de directius de l’electroquímica a les obres de construcció de l’electròlisi III; al centre de la imatge, el director Oscar Kurz Hobert (1957)

Panoràmica de la Colònia Fàbrica; en primer terme, cases del Colorato (anys 50).

Catifa de Corpus Christi al carrer del Calvari (anys 60)

Ballada de sardanes a l’ermita del Remei un Dilluns de Pasqua (finals anys 50).