Ajuntament de Flix

Aquesta setmana s’han començat a efectuar tasques d’asfaltat i de formació de ressalts i passos de vianants elevats a diversos carrers del municipi amb l’objectiu principal d’augmentar la seguretat i donar més accessibilitat als vianants.

Per una banda, s’estan instal·lant ressalts al carrer Escoles (a l’alçada de l’Institut de Flix) i a l’avinguda de la Llum (creuament amb l’avinguda Catalunya). Els ressalts, també coneguts com bandes reductores de velocitat, són elements que s’instal·len a les vies públiques per intentar obligar els vehicles a reduir la velocitat. En aquest cas, el ressalts instal·lats es coneixen com “esquena d’ase” i es caracteritzen  per tenir una doble pendent a banda i banda. La decisió d’instal·lar-los en aquests dos punts ha estat per augmentar la seguretat dels vianants, donat que es tracta de dos vies on els vehicles tenentendència a anar a més velocitat de la permesa, la qual cosa augmenta el risc per la gent que vol creuar pels passos de vianants.

Formació de ressalts al carrer Escoles i a l’avinguda de la Llum

 

Per una altra banda, s’està treballant ambla formació de diversos passos de vianants elevats al carrer Sant Jordi (creuament amb el carrer Sant Joan), al carrer Escoles (a l’alçada de les escales d’accés al CAP) i a la travessera de Llevant (davant les escales que accedeixen a l’institut i a l’escola). Pel que fa a aquests elements, tenen una doble funció, ja que a part d’augmentar la seguretat dels vianants, connecta la vorera de forma que sigui més fàcil creuar els carrers per les persones amb mobilitat reduïda. El regidor de Governació, Caco Casals, assegura que “calia augmentar la seguretat, sobretot, davant la zona escolar, un cruïlla molt transitada”.

Instal·lació de passos de vianants elevats al carrer Escoles, carrer Sant Jordi i a la travessera de Llevant

 

Per acabar, s’està duent a terme l’asfaltat del carrer Sant Albert, una via que necessitava ser arranjada per l’acumulació de clots i de pegats que s’hi havien anat formant amb els anys.

El cost de les actuacions s’eleva a un total de 22.604,62 euros.

Arranjament del carrer Sant Albert