Ajuntament de Flix

La comissió de seguiment de la restauració ambiental del meandre de Flix s’ha reunit recentment per analitzar i revisar l’estat actual en què es troba el projecte. En la reunió hi han participat el batlle del municipi, Francesc Barbero, i altres membres del consistori de l’Ajuntament de Flix; la secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas; la gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Mar León; la directora de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE), Norma Pujol; així com representants de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) i del Grup Natura Freixe.

Les actuacions previstes estan contemplades a partir de l’acord presentat el passat 2023 i que suposa una inversió de 2 MEUR per aconseguir la millora ambiental i de l’estat de la massa d’aigua del meandre de Flix mitjançant la restitució d’espècies pròpies de la zona, tant de bosc de ribera com de peixos autòctons; la millora de la connectivitat fluvial a través d’una escala de peixos per salvar l’embassament; i la diversitat d’hàbitats.

En aquesta reunió de treball s’han exposat els estudis previs realitzats per l’ACA, encarregada d’elaborar i presentar la proposta, que han servit per determinar les actuacions que es duran a terme per iniciar la restauració ambiental.

El pla iniciat el 2023 amb la quantificació de sediments, disposa d’un termini d’execució fins al 2026 i contempla diverses actuacions prèvies a les obres de restauració del meandre, com l’anàlisi de sediments, de peixos, de biomarcadors i de toxicitat, així com la caracterització de la comunitat piscícola i el mostreig de sediments. A més a més, de les actuacions previstes, en destaquen el projecte ambiental de recuperació que es troba en fase de redacció i el projecte de l’escala de peixos que haurà d’executar Endesa com a titular de l’embassament.

El batlle de Flix destaca que finalment es posi fi a l’anomalia que suposa tenir sis quilòmetres de riu sense cabal i en un estat de conservació molt millorable i ha explicat que “amb el projecte que s’endega, el riu passarà a tenir cabal ecològic i s’aprofitarà la infraestructura de l’escala de peixos per encabir aquest cabal solucionant part dels problemes de salubritat que es generaven al voltant del meandre en ser aigües estancades”. A més a més, ha celebrat que per fi s’hi posi mà decididament gràcies a l’aportació de fons que es va pactar ara fa dos anys dins dels pressupostos de l’Estat que s’han acabat transferint a l’ACA i que a escala local i de conca tindrà un impacte important en la millora de l’entorn.