Ajuntament de Flix

Les comunitats de regants de les Planes i Axalelles i de Garrigues Sud han projectat la instal·lació de plantes fotovoltaiques per subministrar l’electricitat per al bombament d’aigua dels respectius regs.

Pel que fa a la planta fotovoltaica de la Comunitat de Regants de les Planes i Aixalelles, el passat 23 d’abril fou publicat al DOGC l’anunci de l’exposició pública del projecte, el qual es podrà consultar durant el termini de 30 dia hàbils a partir de l’endemà de la seua publicació.

En relació al projecte de la Comunitat de Regants de Garrigues Sud, tot i que encara no ha passat pel tràmit d’exposició públic, ja s’han començat a iniciar altres tràmits i també treballs de condicionament en una finca del terme de Flix per poder-hi ubicar la planta fotovoltaica.

El batlle de Flix, Francesc Barbero Escrivà, valora molt positivament aquests projectes. De fet, des de l’Ajuntament s’està col·laborant activament en el seu desenvolupament. Segons el batlle, “És un exemple de com l’energia fotovoltaica i les renovables en general poden ajudar a reforçar l’activitat econòmica del territori. Aquest és el model que ens agrada, com el d’Ercros: instal·lacions fotovoltaiques lligades a la generació de llocs de treball i millora de la competitivitat“.

Imatge de la ubicació projectada per a la planta fotovoltaica de la Comunitat de Regants de les Planes i Aixalellles (assenyalada amb un cercle roig).
(Imatge extreta del projecte en exposició pública)