Ajuntament de Flix
L’execució del projecte de  Rehabilitació de la cooperativa agrícola per a espai polivalent i cultural comptarà amb importants subvencions provinents del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) i del Pla d’acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona.
202.216,84 euros és el total que el que l’Ajuntament de Flix rebrà en subvencions del PUOSC per al període 2020-2024, tots dos destinats a aquest projecte d’arranjament de l’antiga almàssera. Aquest total correspon a dos línies de subvenció dins del PUOSC:

  • Línia inversió: 82.216,84 euros.
  • Línia municipis petits: 120.000 euros.

Pel que fa al PAM, és previst que la subvenció que es destinarà també per a aquest projecte sigui de 312.195,14 euros.
El projecte Rehabilitació de la cooperativa agrícola per a espai polivalent i cultural  està pressupostat en 546.479,26 euros, amb la qual cosa amb les subvencions indicades del PUOSC i el PAM el cost total de l’obra quedaria cobert en un 94%.
Contingut del projecte
El projecte de Rehabilitació de la cooperativa agrícola per a espai polivalent i cultural té per objecte agrupar les activitats en un únic edifici estructurat com a espai polivalent per tal de posar en valor les activitats municipals funcional i econòmicament alhora que es recupera un antic i històric edifici del nucli antic de Flix.
La rehabilitació de l’antiga almàssera ha de tenir com a resultat un potent equipament multifuncional, capaç d’albergar un nombrós nombre d’activitats educatives, lúdiques o culturals i de dinamitzar les activitats de caràcter municipal. El nou espai s’ha de configurar entorn a dues activitats principals:

  • Espai polivalent per a activitats diverses
  • Espai de valorització de la nombrosa maquinària agrícola que es conserva i s’ha de conservar dins de l’edifici.

En resum, l’objectiu és poder millorar i ampliar els serveis que actualment presta l’Ajuntament de Flix mitjançant la rehabilitació d’un edifici històric com és l’antiga almàssera, adaptant-lo a aquestes necessitats.