Ajuntament de Flix
Des de la regidoria d’Igualtat i Participació es vol conèixer quina problemàtica de violències sexuals en entorns d’oci hi ha a Flix actualment. D’aquesta manera es podran tur a terme les actuacions necessàries i seran més eficaces, reals i precises.
QUÈ SON LES VIOLÈNCIES SEXUALS?
Tot acte sexual, la temptativa de consumar un acte sexual, els comentaris o insinuacions sexuals no desitjats, o les accions per a comercialitzar o d’utilitzar qualsevol altre manera la sexualitat d’una persona mitjançant coacció per part d’una altra persona, independentment de la relació d’aquesta amb la víctima en qualsevol àmbit, inclosa la llar o el lloc de treball.
La violència sexual és utilitzada com una eina per atacar, subjugar a les persones, així com per castigar a les dones per a transgredir les normes socials i morals i en la major part de casos, l’objectiu primordial és l’expressió del poder i domini sobre la persona agredida. És una clara forma de violència masclista per a poder mantenir el sistema de desigualtat entre homes i dones en el que es fonamenta el patriarcat.
No són fets aïllats, formen part de la cultura.
POT CONTESTAR L’ENQUESTA QUALSEVOL PERSONA RESIDENT A FLIX O QUE VINGUI SOVINT A LES FESTES I ESDEVENIMENTS QUE ES DUEN A TERME DURANT TOT L’ANY.
Podeu accedir a l’enquesta a través d’aquest enllaç. Des d’aquesta pàgina web, cal anar al menú “TRÀMITS I PARTICIPACIÓ”, i seguir l’itinerari “TRÀMITS I PARTICIPACIÓ / Participació/ Enquesta violències sexuals en entorns d’oci”.

Reproducció de l’encapçalament de l’enquesta.