Ajuntament de Flix

Avui 8 de març s’ha fet donació a l’Ajuntament de Flix de vint documents manuscrits per al seu ingrés a l’Arxiu Municipal. La donació l’ha efectuat el veí de Flix Antoni Montornés Melich i pertanyien a la família Agramunt Sales. Els documents comprenen un període cronològic que va des de mitjans del segle XVIII fins a començaments del XX. Un cop ingressats a l’Arxiu es procedirà a la seua descripció i catalogació.

L’Ajuntament de Flix vol fer manifest el seu agraïment per la voluntat d’Antoni Montornés Melich i llurs familiars de fer aquesta donació de documents, que representen una font d’informació de dades diverses sobre el passat del nostre poble.

El donant, Antoni Montornés Melich – a la dreta -, amb el batlle de Flix, Francesc Barbero Escrivà, i el responsable de l’Arxiu Municipal, Josep Antoni Collazos Ribera, mostrant els documents cedits