Ajuntament de Flix

La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sengles reunions va acordar la concessió d’un total de 33.171,64 euros en subvencions per a l’Ajuntament de Flix. Desglossades, les quantitats concedides per conceptes són les següents:

 • Reunió de 26 de setembre de 2023
  Subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenomens meteorològics i altres situacions excepcionals 2023

  • 16.597,31 euros per a la reparació de serveis municipals al carrer Misericòrdia (sobre un pressupost elegible de 19.526,25 euros, el 85%)
 • Reunió de 3 d’octubre de 2023
  Subvencions d’Assistència en Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

  • 6.888,33 euros per a plagues urbanes i gestió d’animals domèstics (sobre un pressupost elegible de 9.161,71 euros, el 75,15%)
  • 9.691 euros per a Gestió de residus (sobre un pressupost elegible de 14.200 euros, el 68,25%).

De tot plegat se’n donà compte a la Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix en la reunió celebrada el 8 de novembre de 2023.