Ajuntament de Flix

Aquesta setmana s’ha procedit a fer la neteja del dipòsit dels Comellarets, una mesura que normalment es du a terme a l’hivern per no coincidir amb els períodes de més consum d’aigua, però que donada la situació, s’ha avançat per tractar de reduir al màxim la presència de matèria orgànica. Aquesta actuació s’ha pogut dur a terme sense interrompre el subministrament d’aigua potable gràcies al fet que es tracta d’un dipòsit doble que ha permès fer l’actuació en dos fases.

Per altra banda, al dipòsit de la Punta del Canó, s’ha substituït el dipòsit de 1.000 litres d’hipoclorit (solució per netejar i desinfectar per a l’aigua potable) per petits dipòsits d’entre 20 i 50 litres amb la finalitat d’evitar que s’hi formin clorats.

L’Ajuntament de Flix està realitzant un seguiment analític reforçat amb dos dies de mostrejos setmanals i tres laboratoris diferents per tal de poder contrastar-ne els resultats. Malgrat que algunes analítiques ja han donat resultats positius amb els paràmetres normalitzats, tal com es va establir amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, caldrà que hi hagi almenys dos analítiques consecutives amb tots els paràmetres normalitzats.

Amb tot, per ara continuen vigents les recomanacions de no fer ús de l’aigua de l’aixeta ni per beure ni per a cuinar i el de reduir el temps de les dutxes i banys, fer-ho amb l’aigua més freda possible i ventilar banys i cuines. Recordem que la resta d’usos domiciliaris com rentar, regar, higiene personal, etc., no tenen cap restricció.

Pel que fa a l’abastiment d’aigua potable, l’horari del servei dels dos punts fixos ubicats al carrer Pere Quart (Els Comellarets) i a l’avinguda de la Llum (cantonada carrer Mercat), és de 9 a 13 h i de 17.30 a 21 h.

A més a més, es recorda que les persones grans o amb mobilitat reduïda que necessitin subministrament d’aigua, poden trucar a l’Ajuntament en horari d’oficines i se’ls farà l’entrega d’aigua a domicili.