Ajuntament de Flix

2.531 persones és el nombre total del cens d’electors i electores de Flix que aquest proper diumenge 12 de maig podran exercir el seu vot a les eleccions al Parlament de Catalunya.

Per districtes i seccions, la distribució del cens és el següent:

  • Districte 1, secció 1a, 770 (30,42%); dels quals 424 a la mesa A i 346 a la mesa B
  • Districte 1, secció 2a, 988 (39,04%); dels quals 472 a la mesa A i 516 a la mesa B
  • Districte 2, secció 1a i única, 773 (30,54%); dels quals 410 a la mesa A i 363 a la mesa B

A les 9 h començarà el procés de votació. A les 13 i a les 18 h es faran els avançaments de participació. I a les 20 h finalitza el procés; sols podran votar llavors les persones que en aquell moment es trobin al col·legi electoral esperant el seu torn. Després, s’introdueixen a les urnes els vots rebuts per correu i finalment voten els integrants de les meses. Tot seguit, s’inicia l’escrutini.

Tret d’incidències, s’espera que als volts de les 22 h de diumenge es coneguin els resultats definitius de Flix.