Ajuntament de Flix
El proper diumenge, 28 de maig, tindran lloc les Eleccions Municipals per a escollir el proper Consistori de la legislatura 2023-2027. Per aquestes eleccions el cens és de 2.584 electors i electores. Les persones estrangeres procedents de països de la Unió Europea i procedents de països amb els acord de reciprocitat amb l’Estat espanyol per a les eleccions municipals, també poden participar en els comicis locals. Afegir que els països de procedència dels convilatans i convilatanes de nacionalitat estrangera que votaran a Flix són Itàlia, Portugal, Regne Unit, Romania i Colòmbia, sent un total de 23 electors CERE (Cens Electoral d’Estrangers Residents a Espanya) que podran votar a les Municipals.

Distribució d’electors i electores per districtes i seccions
A la primera secció del districte primer hi ha un total de 781 electors i electores per a les Eleccions Municipals. Pel que fa a la segona secció del districte primer, el cens d’electors i electores per a les Eleccions Municipals és de 993. En el cas del districte segon (secció única) el nombre total d’electors i electores que consten al cens és de 810.

Quatre candidatures a les Eleccions Municipals
Com ja és conegut, són quatre les candidatures que concorren a les Eleccions Municipals a Flix: ERC-Entesa per Flix-AM, Junts per Flix-CM; Alternativa per Flix-CP i Unitat Popular per Flix-AM.

Durant aquests dies els seus representants han anat realitzant els actes per presentar les candidatures i donar a conèixer el seu programa electoral. Bàsicament, totes han realitzat un acte d’inici i presentació de candidatura i/o programa la primera setmana i un segon acte de cloenda aquests darrers dies.  Així mateix, algunes d’aquestes formacions, al marge d’aquests actes d’obertura i cloenda de la campanya, han organitzat altres actes de caire sectorial per donar a conèixer aspectes més concrets del seu programa. També en aquestes eleccions s’ha comptat amb un debat electoral on han participat els candidats de totes quatres formacions a través de Ràdio Flix.

Així mateix, també hi ha hagut presència de representants de candidatures els dies de mercat i en actes públics. Sumant a més la presència de cartells de propaganda electoral en diversos espais de la població i tanmateix el repartiment de propaganda en les bústies dels domicilis.

Informació sobre els resultats pels canals de comunicació de l’Ajuntament
El mateix diumenge pels canals de difusió de l’Ajuntament s’anirà donant informació sobre les eleccions, tant pel que fa als avenços de participació com als resultats, i qualsevol altra incidència rellevant que es pugui donar durant el desenvolupament de la jornada electoral.