Generalitat de Catalunya / Ajuntament de Flix

Els membres de la Comunitat de Regants de Les Planes i Aixalelles han rebut la visita aquest migdia del  secretari d’Agenda Rural del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Oriol Anson, acompanyat del director dels Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre, Jesús Gómez, del delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Albert Salvadó, i dels alcaldes dels municipis del terme a la nova planta fotovoltaica per al bombament de la Comunitat de Regants, en els termes municipals de Flix, Ascó i Vinebre (Ribera d’Ebre).

El Departament té previst finalitzar aquest mateix mes de març les obres d’aquesta planta fotovoltaica, situada a Vinebre, per un import total de 361.575,83 euros.

Oriol Anson, secretari d’Acció Climàtica, i Francesc Barbero, batlle de Flix, acompanyats pel president i el secretari de la Comunitat de Regants de Les Planes i Aixalelles

La Comunitat de regants de Les Planes i Aixalelles capta l’aigua del riu Ebre, concretament en el terme municipal de Flix, on té construïda una estació de bombament, composada per dues bombes de 110 kW cadascuna, de funcionament alternant, des d’on es bomba l’aigua captada del riu fins a la bassa de regulació de què compta la pròpia comunitat, amb un volum d’acumulació de 13.000 m3. Des de la bassa es subministra aigua per a reg per gravetat fins a una superfície regable d’unes 273 hectàrees, distribuïdes entre els termes municipals de Flix i Ascó. També s’utilitza l’aigua subministrada a les finques en temporades d’hivern com a mecanisme contra les gelades.

Durant aquesta campanya la Comunitat de regants ja podrà subministrar-se d’energia fotovoltaica per al bombament d’aigua des del riu Ebre fins a la seva bassa de regulació mitjançant l’esmentat parc solar fotovoltaic per a l’autoconsum amb una potència instal·lada de 215,28 kWp, i emplaçat en una parcel·la propietat de la Comunitat de regants, al terme municipal de Vinebre.

La factura elèctrica és un factor econòmic limitant per a la viabilitat del regadiu, i per tant, un dels elements clau és la reducció del cost de l’electricitat. El bombament solar és una alternativa viable per a reduir la despesa energètica, amb un sistema energètic d’autoproveïment, sent un recurs renovable que permet aportar valors positius per a l’adaptació i la mitigació del canvi climàtic.