Ajuntament de Flix

El passat dilluns, 19 de setembre, el batlle de Flix i el regidor Caco Casals van desplaçar-se fins les drassanes de Vinaròs on s’hi estan reparant els llaguts del Pas de Barca per veure les tasques que s’hi estan duent a terme. Durant la visita, van poder constatar que els llaguts estan molt més danyats del que s’apreciava inicialment, ja que gran part de les taules estaven molt degradades pel pas dels anys.

La reparació, que es va adjudicar per 212.355 euros i compta amb el suport de la Diputació de Tarragona, està consistint en la retirada i substitució de gran part de les taules i de les costelles dels llaguts, així com el reforç de la sama i la contrasama. Les noves taules són de pi roig, un arbre de fusta resinosa i alhora força dura que al ser sotmesa a l’escalfor del foc es torna més flexible. D’aquesta manera, els troncs es tallen longitudinalment per tal que la veta s’adapti millor i amb l’escalfor s’aconsegueix donar-li a cada peça la forma d’arc necessària per anar formant el casc.  Un cop finalitzada aquesta àrdua tasca, es procedirà a calafatar les embarcacions i administrar-li diverses capes de productes de protecció per a aigua dolça. Francesc Barbero ha assegurat que “amb la visita hem pogut constatar que estem en bones mans. Paco, el calafat que coordina la restauració, i Batiste Panís, el propietari de les drassanes, ja van participar en una anterior reparació dels mateixos el 2005 i els coneixen molt bé.”

Amb tot, tenint en compte que hi ha força més feina del previst, el termini es retardarà uns mesos i no es preveu que estiguin enllestides abans del desembre. “Malgrat tot, estem d’acord amb la gent de “Varadero Vinaròs” que és preferible allargar el termini i fer totes les actuacions necessàries per a què els dos darrers llaguts tradicionals que queden a l’Ebre català tornin al riu en un estat òptim”, i ha afegit “preservar  un dels patrimonis més estimats de Flix és també preservar allò que som.”