Ajuntament de Flix

La Fundació Repsol va posar en marxa l’any 2020 un projecte de repoblament forestal de part del terreny afectat per l’incendi del 2019, concretament, a la finca de l’Ermita del Remei. L’obra va ser duta a terme per l’empresa Sylvestris amb la col·laboració de l’Ajuntament de Flix i va consistir en la reforestació de 8,5 ha a la zona obaga (marge esquerre) i 2 ha a la solana (marge dret). El projecte buscava assolir múltiples objectius com la protecció del sòl davant l’absorció, el foment i augment de biodiversitat, la creació de noves masses mixtes més resilients per al futur i la compatibilitat a curt termini amb usos de formació i oci.

Pel que fa a les especies plantades, van estar seleccionades després d’un elaborat estudi tenint en compte diversos factors, entre ells, que fossin especies autòctones, frugals i resilients al canvi climàtic, que hi hagués presència d’espècies arbustives que acompanyessin les arbòries i que tinguessin capacitat rebrotadora davant possibles futurs incendis. D’aquesta manera, les espècies plantades van ser arbocers, olivers silvestres, pins blancs, olivelles, garrics, llentiscles, boixos, alzines i ginebres. Amb total es van plantar 4.250 espècies a la zona obaga i 1.000 a la solana. Tots les espècies es van instal·lar amb protectors individuals d’efecte hivernacle o tipus malla per evitar la predació i proporcionar protecció davant les inclemències dels temps.

Donat que l’obra constava d’una primera fase de plantada seguida de tres anys de manteniment, aquest mes de gener s’ha dut a terme la primera revisió del terreny per tal de detectar i reemplaçar els exemplars que hagin fallat. Així doncs, en total s’han plantat 1800 exemplars nous i per fer-ho s’ha procedit a la contractació de 6 persones del municipi.

Operaris duent a terme les tasques de manteniment
Exemplars d’espècies per plantar
Esqueix amb malla protectora