Ajuntament de Flix
Aquest dijous 28 de novembre, entre les 8.30 i les 10 h; les 12 i 14 h i les 16 i 18 h el pantà de Flix desembassarà 1.200 m3/s.
Es demana precaució en aproximar-se a la llera.
L’objectiu d’aquesta actuació és netejar l’acumulació de macròfits i plantes aquàtiques que s’acumulen al tram final del riu. Aquesta iniciativa es realitza de forma habitual dos vegades a l’any (primavera i tardor) i és necessària per controlar la proliferació d’aquestes planes aquàtiques.