Ajuntament de Flix
Ahir dijous 11 d’abril, a primera hora de la tarda, al despatx de l’Alcaldia se signà un conveni de col·laboració entre l’Associació Institut Català d’Ornitologia i l’Ajuntament de Flix.
L’objectiu del conveni, de dos anys de durada i prorrogable en períodes d’un any, és que l’Institut Català d’Ornitologia pugui continuar realitzant programes d’estudi sobre la migració d’ocells, ecologia de poblacions, formació de nous anelladors i campanyes de difusió de l’anellament i de la problemàtica de la conservació d’ocells, especificant-se a les clàusules que l’anellament d’ocells (marcatge i presa de dades) es durà a terme a la zona de Sebes, en l’àmbit de domini públic del riu Ebre de titularitat pública i dins dels límits del terme municipal.
Per altra banda, l’Ajuntament de Flix aportarà anualment la quantitat de 2.000 euros, pagaments que es duran a terme en dos terminis, el primer del 50% dins el primer semestre de cada any.
Els signants del conveni foren Jordi Baucells Colomer, president de l’Associació Institut Català d’Ornitologia, i Marc Mur Bagés, alcalde de Flix.

L’alcalde Marc Mur i el president de l’associació Jordi Baucells, després de signar el conveni.