Ajuntament de Flix

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Flix  25.462,46 euros en diverses línies de  subvencions.  Desglossades, les quantitats concedides per conceptes són les següents:

 • Aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona
  • Reunió de 17 d’octubre de 2023
   Subvencions per al foment de l’ocupació local del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès 2023

   • 12.000,00 euros per a la contractació d’un peó per a la brigada municipal (sobre un pressupost elegible de 12.000,00 euros, el 100%)
  • Reunió de 12 de desembre de 2023
   Subvencions d’interessos de préstecs, exercici 2023

   • 5.938,41 euros (sobre un pressupost elegible de 5.938,41 euros, el 100%)
 • Subvenció aprovada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
  • Reunió de 18 de desembre de 2023
   Subvencions per a la realització d’accions de difusió dels productes agroalimentaris i artesans de qualitat en règim de concurrència no competitiva, any 2023

   • 5.024,05 euros (sobre un pressupost elegible de 15.000,00 euros, el 33,49%)
  • Reunió de 19 de desembre de 2023
   Subvencions per a programes concrets i activitats de promoció turística en règim de concurrència no competitiva, any 2023

   • 2.500,00 euros (sobre un pressupost elegible de 5.000,00 euros, el 50%)

De tot plegat se’n donà compte a la Junta de Govern de l’Ajuntament de Flix en la reunió celebrada el 14 de febrer de 2024.