Ajuntament de Flix

L’Ajuntament de Flix ha detectat la plaga del morrut en diverses palmeres de la plaça del Mercat. Una de les quals serà talada per evitar situacions de perill i qualsevol risc a la via pública.

La resta de palmeres tenen menor afectació i s’hi duran a terme els pròxims dies els tractaments oportuns.

Aquestes palmeres són les úniques supervivents de la seua espècie (phoenix canariensis) en tota la població després que la irrupció de la plaga del morrut ara fa 10 anys, matés la majoria dels exemplars de la rodalia.

Recordem que en cas de detectar-se la presència del morrut, s’ha de donar avís i fer l’eliminació seguint els protocols establerts.