Visita del conseller de Salut al CAP de Flix

Govern / Ajuntament de Flix

El conseller de Salut, Manel Balcells i Díaz, ha visitat el CAP de Flix on hi ha presentat el Pla d’ocupació de places de difícil cobertura en l’àmbit rural a l’atenció primària. Balcells ha explicat que el Departament ha identificat que un de cada cinc equips d’atenció primària (EAP) de Catalunya és de difícil cobertura d’àmbit rural. En total, 73 EAP. En aquest sentit, ha avançat que, amb l’objectiu d’atraure talent en aquests centres, el pla promourà incentius econòmics i mesures de caire més social per afavorir el projecte professional i personal.

El Pla preveu uns incentius econòmics que complementa el de muntanya actual. L’impacte global per Salut serà d’11,5 milions d’euros anuals. En aquest sentit, els metges i metgesses de Medicina Familiar i Comunitària i els i les pediatries d’aquests centres de difícil cobertura rebran un increment anual d’uns 3.500€ i els infermers i infermeres, llevadors i llevadores, i els i les treballadores socials, 2.000.

D’altra banda, el Pla també preveu un conjunt de mesures de caire més social per afavorir el projecte professional i personal. Així, en l’àmbit professional es desplegaran mesures com la de facilitar la investigació i la docència, la formació continuada, la connexió amb professionals del sistema de salut i la priorització d’interconsultes, el lideratge, i la flexibilització de la jornada, garantint el servei, entre d’altres.

I en l’àmbit personal, el Pla preveu, amb col·laboració amb les entitats municipalistes, mesures per afavorir l’habitatge, la mobilitat, l’ocupació de la unitat familiar o subvencions per a formació, entre d’altres. Per aquestes mesures, Salut establirà acords de col·laboració amb diferents entitats municipalistes.

Visita als terrenys del nou CAP

Terrenys del nou equipament

Després de la visita al CAP, el conseller s’ha desplaçat fins als terrenys on s’edificarà el nou equipament acompanyat del batlle. Amb el nou CAP s’espera millorar la qualitat assistencial del municipi i dels vuit pobles més als que dona servei. “Estem especialment contents que aquest procés que portava temps damunt la taula, tiri endavant i es desencalli” ha assegurat Francesc Barbero i ha afegit que “a qualsevol lloc per viure s’hi necessiten serveis i al món rural no aconseguirem que la gent s’hi quedi i s’engresqui a fer el seu projecte de vida si no hi tenim professionals per atendre i instal·lacions adequades, per tant, és una doble molt bona notícia per Flix i per la Ribera d’Ebre”.

L’Ajuntament finalitzarà la seua intervenció el pròxim dilluns durant el plenari amb el darrer tràmit de cessió dels terrenys al Departament de Salut per a la construcció del nou CAP i les setmanes vinents acabant l’enderroc que es troba parcialment executat. Després ja serà Salut qui executarà el projecte i qui anirà informant i donant compte dels calendaris.

El conseller ha finalitzat la seua visita a Flix amb la signatura del llibre d’honor a l’Ajuntament.

Signatura del llibre d’honor a l’Ajuntament de Flix