Ajuntament de Flix

Un cop confirmada la normalització del paràmetre de THM en les darreres analítiques d’aigua potable del municipi, i d’acord amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya, s’aixequen les recomanacions vigents des del 8 de juliol de no consumir aigua de l’aixeta i reduir temps de dutxes i banys.

Per tant, es pot tornar a fer ús de l’aigua potable de Flix per a totes les activitats habituals: beure, cuinar, dutxar-se, etc.

L’Ajuntament de Flix continuarà fent el seguiment analític reforçat fins a l’entrada en funcionament dels filtres de carboni (previstos durant el primer trimestre de 2024) a la xarxa municipal. Això pot comportar que en cas de detectar novament valors de THM superiors als de referència, s’hagin de tornar a fer recomanacions similars.

Agraïm la paciència i la col·laboració de la ciutadania en aquest episodi.