Bases i convocatòria – Data de publicació: 8 de gener de 2024

Llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es  – Data de publicació: 27 de febrer de 2024

Listat definitiu del tribunal qualificador – Data de publicació: 3 d’abril de 2024

Acta del tribunal de selecció – Data de publicació: 10 d’abril de 2024