Bases – Data de publicació a la pàgina web www.flix.cat: 15 de maig de 2019

Decret ampliació termini presentació sol·licituds – Data publicació a la pàgina web www.flix.cat: 20 de maig de 2019

Acta del tribunal qualificador – Data de publicació a la pàgina web www.flix.cat: 30 de maig de 2019