Anunci BOPT 9 de febrer de 2018

Relació definitiva d’aspirants admesos/es i exclosos/es i convocatòria

Acta del tribunal qualificador