2a Convocatòria

Bases i convocatòria – Publicació al BOPT: 27 d’agost de 2021. Termini de presentació de sol·licituds: fins al 16 de setembre de 2021

Llista provisional d’admesos i exclosos – Data de publicació: 30 de juliol de 2021

Llista definitiva d’admesos i exclosos, composició del tribunal i citació per a les proves – Data de publicació: 3 de novembre de 2021

Acta del tribunal – Data de publicació: 15 de novembre de 2021

Nomenament funcionària interina, pertanyent a l’escala d’administració – Data de publicació: 24 de novembre de 2021

____________________________________________________________________________________________

1a Convocatòria

Bases i convocatòria – Publicació al BOPT: 2 de juliol de 2021. Termini de presentació de sol·licituds: fins a 22 de juliol de 2021.

Llista definitiva d’admesos i exclosos – Data de publicació: 23 de juliol de 2021

Acta del tribunal qualificador – Data de publicació: 30 de juliol

Examen amb respostes correctes – Data de publicació: 2 d’agost