Bases – Data de publicació a la pàgina web www.flix.cat: 16 de maig de 2019