Bases – Data de publicació a www.flix.cat: 19 de maig de 2021