Bases i convocatòria – Termini de presentació de sol·licituds: fins a l’11 de juny de 2020

Acta de constitució del tribunal qualificador del procediment de selecció per a contractar dos places de taquiller/a per la temporada de piscines 2020 – Data de constitució del tribunal i proposta: 15 de juny de 2020