Bases i convocatòria

Acta de constitució del tribunal qualificador del procediment de selecció per a contractar dos places de personal de consergeria per la temporada de piscines 2021