Partit

Xavier Sabaté Ibarz

Posició: Regidor
Carrec: Transició Ecològica

Nascut a Flix el 7 de juliol de 1953.
En la seva carrera política ha exercit de senador, diputat al Congrés dels Diputats i diputat al Parlament de
Catalunya pel Partit dels Socialistes de Catalunya.
També és especialista en transició energètica en entorns portuaris i de polígons logístics.

Formació
– Llicenciatura en Filologia catalana i mestre
– Cursos sobre energia, logística, transport marítim i ports

Retribucions

Periode Retribució bruta
Juliol 2019 650,00 €
Agost 2019 650,00 €
Setembre 2019 650,00 €
Octubre 2019 650,00 €
Novembre 2019 650,00 €
Desembre 2019 650,00 €
Gener 2020 450,00 €
Febrer 2020 663,00 €
Març 2020 663,00 €
Abril 2020 663,00 €
Maig 2020 663,00 €
Juny 2020 663,00 €
Juliol 2020 663,00 €
Agost 2020 663,00 €
Setembre 2020 663,00 €
Octubre 2020 663,00 €
Novembre 2020 663,00 €
Desembre 2020 663,00 €
Gener 2021 663,00 €
Febrer 2021 674,94 €
Març 2021 668,97 €
Abril 2021 668,97 €
Maig 2021 668,97 €
Juny 2021 668,97 €
Juliol 2021 668,97 €
Agost 2021 668,97 €