Partit

Norma Pujol Farré

Posició: Regidora - Portaveu de l'equip de Govern
Carrec: Infància, Adolescència i Joventut - Educació - Via Pública

Retribucions

Periode Retribució bruta
Juliol 2019 650,00 €
Agost 2019 650,00 €
Setembre 2019 650,00 €
Octubre 2019 650,00 €
Novembre 2019 650,00 €
Desembre 2019 650,00 €
Gener 2020 663,00 €
Febrer 2020 663,00 €
Març 2020 663,00 €
Abril 2020 663,00 €