Partit

Lara Bertran López de los Mozos

Posició: 1a Tinença de Batllia
Carrec: Hisenda - Serveis Municipals - Comerç i Turisme

Nascuda a Flix el 10 de setembre de 1991.
Actualment és formadora del departament de persones del grup Bon Preu.
Membre de la comissió de festes des del 2009, al 2015 inicia amb el grup ERC-Entesa per Flix la tasca
municipal com a regidora de Festes i tradicions i Acció social.

Formació
– Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans (UdL)
– Màster en Direcció de Recursos Humans i desenvolupament de competències (UdL)

Retribucions

Periode Retribució bruta
Juliol 2019 650,00 €
Agost 2019 650,00 €
Setembre 2019 650,00 €
Octubre 2019 650,00 €
Novembre 2019 650,00 €
Desembre 2019 650,00 €
Gener 2020 663,00 €
Febrer 2020 663,00 €
Març 2020 663,00 €
Abril 2020 663,00 €
Maig 2020 663,00 €
Juny 2020 663,00 €
Juliol 2020 663,00 €
Agost 2020 663,00 €
Setembre 2020 663,00 €
Octubre 2020 663,00 €
Novembre 2020 663,00 €
Desembre 2020 2.131,80 €
Gener 2021 1.309,34 €
Febrer 2021 680,76 €
Març 2021 668,97 €
Abril 2021 668,97 €
Maig 2021 668,97 €
Juny 2021 668,97 €
Juliol 2021  668,97 €
Agost 2021 668,97 €
Setembre 2021 668,97 €
Octubre 2021 668,97 €
Novembre 2021 668,97 €
Desembre 2021 668,97 €
Gener 2022 668,97 €
Febrer 2022 668,97 €
Març 2022 668,97 €
Abril 2022 668,97 €
Maig 2022 668,97 €
Juny 2022 668,97 €
Juliol 2022 668,97 €
Agost 2022 668,97 €
Setembre 2022 668,97 €
Octubre 2022 668,97 €
Novembre 2022 668,97 €
Desembre 2022 692,38 €
Gener 2023 600,00 €
Febrer 2023 709,69 €
Març 2023 709,69 €
Abril 2023 709,69 €