Partit

Gemma Abelló Treig

Posició: 3a Tinença de Batllia
Carrec: Entorn Urbà - Patrimoni Natural i Benestar Animal

Nascuda el 22 de febrer de 1984 a Flix, casada amb dues filles, és psicòloga. Laboralment exerceix com a
Directora a la residència d’avis de Flix i ha estat formadora en diferents cursos dins l’àmbit dels serveis
socials.
Ha estat implicada en diferents grups de reflexió ètica.

Formació
– Llicenciatura en Psicologia
– Màster en Psicologia Clínica i de la Salut
– Acreditació d’expertesa en psicologia del treball i les organitzacions, programa de direcció de recursos
humans

Retribucions

Periode Retribució bruta
Juliol 2019 650,00 €
Agost 2019 650,00 €
Setembre 2019 650,00 €
Octubre 2019 650,00 €
Novembre 2019 650,00 €
Desembre 2019 650,00 €
Gener 2020 663,00 €
Febrer 2020 663,00 €
Març 2020 663,00 €
Abril 2020 663,00 €
Maig 2020 663,00 €
Juny 2020 663,00 €
Juliol 2020 663,00 €
Agost 2020 663,00 €
Setembre 2020 663,00 €
Octubre 2020 663,00 €
Novembre 2020 663,00 €
Desembre 2020 663,00 €
Gener 2021 663,00 €
Febrer 2021 674,94 €
Març 2021 668,97 €
Abril 2021 668,97 €
Maig 2021 668,97 €
Juny 2021 668,97 €
Juliol 2021 668,97 €
Agost 2021 668,97 €
Setembre 2021 668,97 €
Octubre 2021 668,97 €
Novembre 2021 668,97 €
Desembre 2021 668,97 €
Gener 2022 668,97 €
Febrer 2022 668,97 €
Març 2022 668,97 €
Abril 2022 668,97 €
Maig 2022 668,97 €
Juny 2022 668,97 €
Juliol 2022 668,97 €
Agost 2022 668,97 €
Setembre 2022 668,97 €
Octubre 2022 668,97 €
Novembre 2022 668,97 €
Desembre 2022 692,38 €
Gener 2023 709,69 €
Febrer 2023  709,69 €
Març 2023 709,69 €
Abril 2023 709,69 €