Partit

Gemma Abelló Treig

Posició: 3a Tinença de Batllia
Carrec: Afers Socials - Urbanisme i Obres

Retribucions

Periode Retribució bruta
Juliol 2019 650,00 €
Agost 2019 650,00 €
Setembre 2019 650,00 €