Partit

Caco Casals Rodes

Posició: 1a Tinença de Batllia
Carrec: Emprenedoria - Entorn Urbà

Nascut l’1 de novembre de 1969 a Flix, casat i amb dos fills.
Exempleat de banca, passant per Caixa Tarragona, Catalunya Caixa i BBVA en la funció de Gestor Comercial.
Implicat en diferents entitats locals, com el grup de Caramellaires de l’Orfeó de Flix, la Joventut Esportiva
de Flix on va exercir de vicepresident durant 5 temporades i el Club Patí Flix, sent jugador a la dècada
daurada dels noranta a la màxima categoria estatal i finalment fent de president durant 6 anys.

Formació

  • Batxillerat
  • Curs d’Orientació Universitària (COU)
  • Selectivitat

 

 ccasals@flix.cat

Retribucions

Periode Retribució bruta
Juliol 2019 650,00 €
Agost 2019 650,00 €
Setembre 2019 650,00 €
Octubre 2019 650,00 €
Novembre 2019 650,00 €
Desembre 2019 650,00 €
Gener 2020 663,00 €
Febrer 2020 663,00 €
Març 2020 663,00 €
Abril 2020 663,00 €
Maig 2020 663,00 €
Juny 2020 663,00 €
Juliol 2020 663,00 €
Agost 2020 663,00 €
Setembre 2020 663,00 €
Octubre 2020 663,00 €
Novembre 2020 663,00 €
Desembre 2020 663,00 €
Gener 2021 663,00 €
Febrer 2021 674,94 €
Març 2021 668,97 €
Abril 2021 668,97 €
Maig 2021 668,97 €
Juny 2021 668,97 €
Juliol 2021 668,97 €
Agost 2021 668,97 €
Setembre 2021 668,97 €
Octubre 2021 668,97 €
Novembre 2021 668,97 €
Desembre 2021 668,97 €
Gener 2022 668,97 €
Febrer 2022 668,97 €
Març 2022 668,97 €
Abril 2022 668,97 €
Maig 2022 668,97 €
Juny 2022 668,97 €
Juliol 2022 668,97 €
Agost 2022 668,97 €
Setembre 2022 668,97 €
Octubre 2022 668,97 €
Novembre 2022 668,97 €
Desembre 2022 692,38 €
Gener 2023 709,69 €
Febrer 2023  709,69 €
Març 2023 709,69 €
Abril 2023 709,69 €
Maig 2023 709,69 €
Juny 2023 709,69 €
Juliol 2023 709,69 €
Agost 2023 709,69 €
Setembre 2023 709,69 €
Octubre 2023 713,24 €
Novembre 2023 713,24 €