Bases Data de publicació a la pàgina web www.flix.cat: 3 d’abril de 2019