Per poder fer-se correctament una inscripció oficial i tenir dret a participar, s’ha de descarregar, imprimir i omplir totes les dades sol·licitades al full d’inscripció i entregar-lo dins del temps establert per l’organització al personal de la taula de control de les inscripcions; en cas contrari no es podrà participar.

Full d’inscripció Matinal d’Atletisme – Menors d’edat

Full d’inscripció Matinal d’Atletisme – Majors d’edat