Des de la regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut s’ha procedit a actualitzar el sistema d’inscripció a les activitats del lleure flixanco per tal d’estalviar temps, tràmits i paper.

El primer cop que s’inscriu a l’infant a les activitats de lleure (a comptar des del Casal de Tardor) caldrà aportar la següent documentació:

  1.  Formulari d’inscripció

  2.  Fotocopia DNI

  3. Fotocopia Targeta sanitària

Per tal que la inscripció sigui vàlida caldrà enviar tota la documentació requerida a lleure@flix.cat.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Per cada activitat tan sols caldrà omplir l’autorització de participació que inclou pagament i autorització de responsabilitat:

Per tal que la inscripció sigui vàlida caldrà enviar l’autorització a lleure@flix.cat juntament amb el justificant de pagament.

 

Entitats bancàries on es poden efectuar els ingressos:

Banc Santander – ES03 0049 2434 9518 1012 1531
Caixa Bank – ES32 2100 0702 0202 0000 4023
Banc Bilbao Vizcaya Argentaria – ES20 0182 5634 1802 0180 7235