Formulari d’inscripció Aquagym (pdf)

Juntament amb el full d’inscripció i la fotocopia de la targeta sanitària  (ambdues cares), caldrà enviar el justificant de pagament a la adreça de correu electrònic lleure@flix.cat.

Entitats bancàries on es poden efectuar els ingressos:
Banc Santander – ES03 0049 2434 9518 1012 1531
Caixa Bank – ES32 2100 0702 0202 0000 4023
BBVA – ES20 0182 5634 1802 0180 7235